vrijdag, januari 02, 2009


Internet belangrijkste nieuwsbron?


Volgens gegevens van het Pew Research Center (hier) is televisie in de VS nog steeds de belangrijkste bron van nieuws.

De percentages voor tv, internet en kranten zijn voor 2008 respectievelijk: 70, 40, 35. Internet is dus de krant als informatiebron gepasseerd.

Men baseerde zich op de vraag "Where do you get most of your national and international news?" Die vraag werd in december 2008 gesteld aan 1489 volwassenen waarbij meerdere bronnen konden worden opgegeven. Het totaal van alle percentages kan daardoor boven de 100% uitkomen.

In vergelijking met het gemiddelde van 2001, 2002 zien we dat de televisie qua belang teruggelopen is van 78% naar 70%. Een behoorlijke daling lijkt het. De krant is teruggelopen van 44% naar 35%. In verhouding een zeer sterke achteruitgang dus. Internet is in die periode vooruitgegaan van 14% naar 40% en daarmee bijna 3x zo belangrijk geworden.

Wie echter de tabel bekijkt met de gegevens voor jonge mensen van 18-29 jaar, ziet een nog veel drastischer beeld. Voor deze groep zijn de percentages voor televisie, internet en krant respectievelijk: 59%, 59%, 28%. Voor deze groep is volgens eigen opgave internet dus ondertussen even belangrijk als televisie.

Een probleem met deze conclusie is wel dat de totale groep waarop deze uitkomsten gebaseerd zijn, vermoedelijk niet zo gigantisch groot meer was. Toch lijkt in combinatie met de grafiek de voorspelling mogelijk dat internet snel op weg is de belangrijkste bron van nieuws te worden in de VS.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home