woensdag, oktober 29, 2008


Rajendra Pachauri: Media not getting it.


Naar aanleiding van het bericht dat de Christian Science Monitor ophoudt dagelijks op papier te verschijnen, keek ik even op hun site en vond daar deze blog (hier) van Eoin O'Carroll: UN climate chief says media not getting it. Ik geef hierna de belangrijkste punten uit zijn blog kort weer.

De voorzitter van het IPCC, Rajendra K. Pachauri, heeft op een bijeenkomst met milieu-journalisten kritiek geuit op de nieuwsmedia. Hij vindt dat ze te weinig doen om de ernst van de wereldwijde opwarming onder de aandacht van het publiek te brengen. Pachauri kreeg vorig jaar samen met Al Gore de Nobelprijs voor de vrede.

De voorzitter van de (Amerikaanse) Vereniging van Milieujournalisten, verslaggever Timothy Wheeler van de Baltimore Sun, zegt in reactie daarop dat krantenberichten vaak de publieke opinie weergeven.

De media-onderzoekers Jules and Maxwell Boykoff publiceerden in 2004 een onderzoek naar de berichtgeving over de klimaatverandering in de New York Times, de Washington Post, de Los Angeles Times en de Wall Street Journal over een periode van 14 jaar (hier). Hun conclusie is dat de media onevenredig veel ruimte en aandacht hebben besteed aan het standpunt van de klimaatsceptici.

O'Carroll merkt via een citaat op het einde van zijn blog op dat de dood van Anna Nicole Smith in de media meer dan 10 keer zo veel aandacht en ruimte kreeg dan het IPCC-rapport.

Ik heb ook nog even de moeite genomen het commentaar door te nemen. Je ziet daarin ook weer dat het voor de mensen die reageren, vaak maar moeilijk te bevatten is.

Bij iemand die op zich een vrij leesbaar en verstandig commentaar levert, zie je dat de man nog gelooft in de mogelijkheid van een perpetuum mobile. Kennelijk houdt ook bij hem de (natuurkunde-)achtergrondkennis niet meer over.

Een reageerder merkt op: "Lets face it- half the population of this country are either idiots or in denial." En dat idee krijg je inderdaad als je de reacties leest.

Ik denk dus dat niet alleen de media een hoop steken hebben laten vallen, maar dat ook het ontwikkelingsniveau, het kennisniveau, in de VS niet meer dusdanig is dat het publiek dit soort informatie nog echt kan begrijpen. In Nederland is de situatie misschien iets beter, maar ook hier lijkt het duidelijk dat het grote publiek steeds minder goed geïnformeerd raakt.

Dat is overigens niet alleen de schuld van de media, lijkt me. Er is gewoon veel meer informatie waardoor mensen vaak veel informatie zeer oppervlakkig of niet verwerken.

Ook de vele uren tv die men gemiddeld kijkt, helpen mee een gewoonte op te bouwen van wel kijken, maar niet goed verwerken.

Een andere factor is dat het onderwijs vermoedelijk geleidelijk aan steeds slechter is geworden en dat mensen veel minder boeken en kranten lezen dan vroeger. Hierdoor heeft men minder achtergrondkennis.

Ik vestigde al in eerdere notities de aandacht op de eenzijdige weergave door de pers van het nieuws over de opwarming van de aarde. Het is dan aardig om te lezen dat andere mensen tot soortgelijke conclusies komen, hoewel dat natuurlijk mijn gelijk niet bewijst.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home