zondag, december 09, 2007


Vrouw en Seks: 13. Nieuwe Seks en Rationele seks


In haar tweede column in NRC Handelsblad (24/11/2007, Zaterdag &cetera, p.15, Man in de war) gaat Shere Hite verder in op de nieuwe seks zoals zij die ziet. Ik zal hierna haar 'nieuwe seks' opvatting, die zij koppelt aan de vrouwenbeweging, contrasteren met mijn biologisch/psychologische opvatting van seks als bindmiddel in de relatie. Ik duid mijn opvatting verderop kortweg aan als rationele seks.

"Bij seks is er geen belangenconflict tussen mannen en vrouwen, al hebben we geleerd dat dit wel zo is. Nieuwe seks verbetert de levenskwaliteit van mannen én vrouwen." De term belangenconflict vind ik wat sterk. Als je een fles wijn koopt bij AH, is er dan sprake van een belangenconflict? Nee, dus. Jij wilt iets en AH levert dat. AH op zijn beurt wil ook iets en jij levert dat. De transactie is dus in het voordeel van beide partijen. Zo is het met seks ook. De man wil seks en de vrouw levert die, als het goed is. Maar zij wil ook iets en als het goed is, levert de man dat als tegenprestatie. Uiteindelijk hebben beide partijen op die manier baat bij de transactie. Ze zijn beiden met de seks beter af dan zonder de seks. De seks verbetert de levenskwaliteit en de relatie.

"Nieuwe seks is een soort symfonie, een dans van lichamen die naar elkaar luisteren en die op elkaar reageren, met of zonder orgasme. Nieuwe seks kent geen vast scenario: het doel is een steeds hogere staat van opwinding te bereiken en die zo lang mogelijk vast te houden." Ik ben het met Hite eens dat je voor geslaagde seks een bepaalde interactie nodig hebt tussen de vrouw en de man. De vrouw moet de man opwinden en op een bepaalde manier controleren. De man moet daardoor geprikkeld worden en tenslotte klaarkomen. Maar uitgaande van de ervaringen van prostituees die op dit punt vermoedelijk vrij goed weten wat ze doen en ook de nodige ervaring hebben, is het doel niet eindeloos lang opgewonden te blijven. Het doel is de man zo op te winden dat hij klaar komt. En het doel is niet dat de vrouw opgewonden raakt, het doel is juist dat de vrouw de situatie blijft beheersen. De geslaagde interactie bevestigt haar onmisbaarheid, haar positie en haar 'vakmanschap'.

Verder betekent dit in de praktijk juist wel een min of meer vast scenario. Seks moet in zekere zin routine zijn en dat vereist een redelijk vaste gang van zaken. Het is moeilijk voorstelbaar dat je twee keer in de week samen seks hebt en dat je dan na een jaar nog steeds iedere keer een totaal ander scenario zou kunnen volgen. Dat Shere Hite denkt te kunnen uitgaan van geen vast scenario, kan alleen wanneer je zelden seks hebt met iemand, lijkt me.

Wat Shere Hite hier verder ook in ieder geval mist, is het grote belang van het klaarkomen door de man, iets dat prostituees zich in doorsnee zeer goed realiseren. Door het klaarkomen van de man treedt een belangrijk conditioneringseffect op, waardoor de vrouw gekoppeld wordt aan zijn klaarkomen. Seks zonder orgasme van de man is dus op deze manier bekeken, mislukte seks.

"Ik wil meer gelijkheid in seks." Hite gaat er vanuit dat de man bij seks 'on top' is, dus de baas is. Een situatie waarbij de vrouw als gelijke partner wordt behandeld, ziet zij daardoor als een belangrijke vooruitgang. In werkelijkheid controleert de vrouw echter met haar lichaam, verschijning en gedrag het gedrag van de man. De man probeert de vrouw te bevruchten en niet andersom. Op het moment dat de vrouw de situatie niet meer in de hand heeft en de man haar wensen en verlangens volledig negeert, ontstaat er voor de vrouw een gevaarlijke situatie, is er in feite sprake van verkrachting en moet zij dit niet accepteren. Hite klinkt op dit punt niet erg zelfbewust.

"Wij weten weinig van mannelijke seksualiteit." Ook dit punt klopt niet. Mannen zitten op seksueel gebied over het algemeen akelig simpel in elkaar. Deze uitspraak van Hite moet kennelijk meer gelezen worden als: ik begrijp niets van mannen. Dat laatste zou wel eens kunnen kloppen.

"Na een uitgesponnen periode van voorspel en kussen, kan een man in de Nieuwe Seks zijn orgasme bereiken door zijn erectie tegen zijn partner aan te wrijven of zelf met zijn hand te wrijven als 'het genot hem te veel wordt.' De vrouw kan dan hetzelfde doen." Het probleem voor de meeste mannen is niet dat ze niet klaar kunnen komen, maar dat ze duidelijke en specifieke stimuli nodig hebben voor dat klaarkomen. Juist de vrouw moet die stimuli leveren. Wanneer de vrouw met zichzelf bezig is, kan dat voor sommige mannen voldoende stimulus vormen. Maar voor andere mannen zal dat niet voldoende stimulering vormen en dan zet de vrouw zichzelf in feite buitenspel.

Hite besluit haar column met de aanbeveling niet op te geven bij de pogingen Nieuwe Seks te beleven. "Er zullen verschillende pogingen nodig zijn om te beseffen dat seks een nieuwe vrijheid biedt."

In haar column de week daarop (1/12/2007, Zaterdag &cetera p. 17, Ouderwetse seks) gaat Hite in op de reactie van een lezer, die ik wel de moeite van het overnemen waard vind.

"Is uw visie op hoe mannen en vrouwen in het westen in het algemeen seks beleven niet wat ouderwets? Als jongeman van 29 jaar herken ik me er in ieder geval helemaal niet in. U suggereert dat een man aan zijn 'trekken' wil komen en zijn zaad wil lozen in de vrouwelijke schede. In het seksleven met mijn inmiddels ex-vriendin was ik juist duidelijk bezig met haar behoeftes en beleving en wisselde ik duidelijk af tussen penetratie en bevrediging met de mond en/of de handen. Mijn idee is dat ik hierin, in vergelijking met generatie-genoten, geen uitzondering ben. Wellicht is het interessant om de verschillen qua beleving tussen de generaties verder te onderzoeken."

Het interessante hier vind ik de seksuele rolwisseling. In plaats van de vrouw die de man klaar probeert te krijgen, hebben we hier een man die zijn vriendin een orgasme probeert te bezorgen. Verder deelt de briefschrijver, zonder dat zichzelf zo te realiseren, ook nog mee, dat deze aanpak dus niet werkt: het is inmiddels een ex-vriendin.

Hite heeft maar moeite met het verhaal van deze 'jongeman' te geloven. Wat vindt zijn ex-vriendin er zelf van? Waarom schrijft deze 'jongeman' dat hij OK is? Ik ben geneigd te denken dat deze 'jongeman' juist niet OK is. Hij gaat de vrouwenrol spelen op een punt waar je dat als man beter niet kunt doen en ik denk dat zijn vriendin zich uiteindelijk in die situatie niet echt gelukkig voelde.

Hite besluit deze column met een oproep aan mensen die erin geslaagd zijn om nieuwe seks te creëren om uit te leggen, hoe ze dat gedaan hebben zodat iedereen van die ervaringen kan profiteren. Kennelijk is die Nieuwe Seks in de praktijk nog niet zo simpel.
Nieuwe Seks

1. Geen belangenconflict: man en vrouw hebben hetzelfde doel en zijn gelijkwaardig.
2. Het doel (voor man en vrouw) is zo lang mogelijk opgewonden te blijven en steeds opgewondener te raken.
3. Nieuwe Seks verbetert de levenskwaliteit van mannen en van vrouwen.
4. Nieuwe Seks is een dans van lichamen die naar elkaar luisteren en op elkaar reageren.
5. Nieuwe Seks kan met en zonder orgasme.
6. Nieuwe Seks kent geen vast scenario.
7. Bij Nieuwe Seks is de mannelijke seksualiteit een groot mysterie.
8. Mannelijke seksualiteit is niet noodzakelijk verbonden met een erectie, gemeenschap en penetratie.


Rationele seks

1. Man en vrouw hebben met seks een verschillend doel: de man wil klaarkomen, de vrouw wil een goede en behulpzame man.
2. De rol van de man bij seks is klaarkomen. De rol van de vrouw is te zorgen dat de man bij haar en in reactie op haar klaarkomt.
3. Een seks-sessie hoeft niet lang te duren. Ook is het niet nodig dat de vrouw klaarkomt. Het is wel nodig dat de man klaarkomt. Anders treedt er geen conditionering bij de man op de vrouw/prikkel op.
4. Frequente seks verbetert het welbevinden van de partners en vormt een sterk bindmiddel voor de relatie.
5. Met haar lichaam, haar uiterlijk en haar gedrag vormt de vrouw de prikkel die de man doet klaarkomen.
6. Seks zonder mannelijk orgasme is mislukte seks.
7. Goede seks is frequente seks en dat betekent een min of meer vast scenario.
8. Mannelijke seksualiteit is simpel en voorspelbaar: mannen willen klaarkomen liefst op een zo'n sterk mogelijke prikkel.
9. Mannelijke seksualiteit betekent: erectie en klaarkomen. Het betekent niet noodzakelijk: gemeenschap en penetratie.
10. Alle seks die de man buiten zijn eigen vrouw om heeft, vormt een bedreiging voor haar positie en tenslotte voor de relatie. Denk aan: pornografie, masturberen, travestie, homoseksuele contacten, prostitutie, andere vrouwen.


0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home