zaterdag, juni 23, 2007


ANWB*AUTO met misleidend bericht


ANWB*AUTO is een gratis krantje dat de ANWB iedere week verspreidt over supermarkten voor de automobilist (en wie is dat zo langzamerhand niet meer?). In doorsnee bevat het heldere en informatieve verhalen die voorzover ik dat kon beoordelen ook wel kloppen of kunnen kloppen. Maar nr 15/07 van donderdag, 21 juni 2007, maakt er een dolle boel van. Op de voorpagina heeft men een artikel onder de kop Brandstof kan in 2020 vijftig procent schoner van een niet bij name genoemde auteur. Op pagina 3 wordt het artikel voortgezet.

Volgens dit artikel zou over 13 jaar de helft van alle benzine en diesel die wereldwijd wordt verbruikt, kunnen worden vervangen door duurzaam geproduceerde biobrandstoffen. En daardoor zou de CO2-uitstoot kunnen worden gehalveerd. Verder zou dit niet ten koste gaan van de voedselproductie.

Dat is fantastisch nieuws. Om te beginnen stijgt het verbruik van benzine en diesel wereldwijd gezien momenteel pijlsnel. Ondanks die snelle stijging kan dus al over 13 jaar de helft komen uit biobrandstof volgens dit bericht.

Biobrandstof krijgen we door een plant zonlicht te laten invangen. De plant (b.v. suikerriet) maakt van dat zonlicht in combinatie met CO2 die in de lucht zit en water de stof glucose (druivensuiker of C6H12O6). Van glucose maakt een plant (of de mens) vervolgens weer allerhande andere koolwaterstofverbindingen als eventueel benzine en olie. Tot zover dus niets nieuws. Het bijzondere is dat je de energie van de zon invangt en die via het suikerriet omzet in energie voor je auto. Milieudeskundigen hebben bij mijn weten altijd beweerd dat de hoeveelheid energie die je op die manier kunt vastleggen volstrekt onvoldoende is om aan de huidige vraag voor een belangrijk deel te voldoen. Laat staan voor de vraag straks. Het probleem is dat er eerst maar vrij weinig energie per vierkante meter aardoppervlak invalt en vervolgens dat lang niet dat hele aardoppervlak met suikerriet e.d. valt vol te bouwen. Het bericht is dus echt erg fantastisch.

Wie is dan precies de bron voor het bericht en waarop baseert men het? De bron voor het bericht is adviesbureau McKinsey. Een bedrijf dat adviezen verstrekt aan andere bedrijven maar dat hoegenaamd geen verstand heeft van milieuproblemen e.d. Hoe komt McKinsey dan weer bij die conclusie? Wel men heeft uitgebreide interviews gehad met niet nader genoemde deskundigen. En niet met 1 deskundige, maar met maar liefst 80. Het moet dus wel waar zijn...

Hier moet ik denken aan de beroemde uitspraak van Albert Einstein toen het boekje Honderd wetenschappers tegen Albert Einstein verscheen: 'Als ik echt ongelijk had gehad, was 1 wetenschapper ook wel voldoende geweest.

Verderop in het bericht (p. 3) wordt het nog gekker. Daar staat namelijk: 'Alle auto's kunnen in 2020 rijden op milieuvriendelijke brandstoffen.' Ik kan me veel voorstellen, maar niet dat de helft van alle auto's ook tegelijk alle auto's zijn. Wiskundig wil dat als het ware niet goed. Een half is in de wiskunde nog steeds ongelijk aan 1.

Het bericht lijkt me kortom grote onzin zo lang men niet duidelijker gegevens kan overleggen.

Misleidende berichten zijn van alle tijden. Je kunt je erover opwinden, maar dat helpt niet. En aan de andere kant houden misleidende berichten je ook scherp. Wat zou het een saaie boel worden als we alles klakkeloos konden geloven. Juist doordat sommige berichten kloppen en andere weer volstrekt niet, blijft het spannend en interessant.

Toch vraag ik me soms af, waarom mensen zo'n misleidend bericht de wereld insturen. In dit geval ligt de verklaring voor de hand. Het is heerlijk nieuws voor alle automobilisten. We kunnen lekker doorgaan. De CO2 is niet langer een probleem. De oprakende aardolie is niet langer een probleem. Heerlijk toch. Jammer dat het allemaal niet klopt.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home