maandag, maart 05, 2007


Steeds meer autisten! Of toch niet?


Autisme is iets vreselijks. Behalve dat het vreselijk is, komen er ook in sneltrein-vaart meer autisten. Tenminste in Amerika. Voor 1990 waren er 4,7 autisten per 10.000 Amerikaanse kinderen. Nu zijn het er 67 per 10.000. Dat is veel meer dan 10x zo veel! Waar komt die gigantische explosie vandaan?

Roy Richard Grinker beweert in zijn nieuwe boek Unstrange Minds dat die explosie vooral het resultaat is van veranderende definities, politieke veranderingen en een toegenomen bewustzijn bij ouders, onderwijzers en artsen.

- Iedere nieuwe editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders heeft nieuwe en steeds ruimere definities voorgesteld.
- Scholen in de VS moeten sinds het schooljaar 1991-1992 opgeven welke kinderen speciaal onderwijs ontvangen doordat ze autistisch zijn. Voor dat schooljaar ontbrak op het formulier de categorie 'autisme'.
- Voor een kind dat aangemerkt wordt als 'autistisch' is tegenwoordig veel en veel meer hulp beschikbaar dan vroeger, terwijl het stigma veel kleiner is geworden.
- In sommige staten kunnen ouders van autistische kinderen hulp claimen van Medicaid ook al zijn ze niet onbemiddeld. De diagnose 'geestelijke achterlijkheid' levert die betaalde hulp niet.
- Veel kinderen die vroeger anders gediagnosticeerd werden, worden nu aangeduid als 'autistisch'. In veel staten is de afname in andere diagnosen zo groot, dat de toename in autisme gemakkelijk hierdoor verklaard kan worden.

Naar aanleiding van de voorgaande notities zou mijn verklaring zijn: we geloven meer in autisme. En omdat we er meer in geloven, zien we ook meer autisme.

Bron: Time, February 26, 2007, p. 39, Claudia Wallis, What Autism Epidemic?

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home