maandag, augustus 07, 2006


Opnieuw minder krantenlezers - II


In de maandbijlage M van NRC Handelsblad voor augustus 2008 (bij de krant van 6/8/2006) geven Warna Oosterbaan en Hans Wansink hun opinies over de problemen van de kranten in een stuk getiteld: De krant moet kiezen (p.24-28).

In totaal werden er in 2005 per dag 150 000 (betaalde) kranten minder gedrukt dan het jaar daarvoor. (De onbetaalde kranten Metro en Spits hadden in dat jaar overigens een oplage van maar liefst 800 000.) 'Voor de krantenredacties was het een ontnuchterende ervaring.'

Oosterbaan en Wansink pleiten -- kort samengevat -- voor serieuze journalistiek en een compacte krant. Men pleit voor versmalling. Een beknopte krant die zich concentreert op haar kerntaken: nieuws en achtergronden. Verificatie, duiding en achtergronden. Onderzoeksjournalistiek e.d. dus.

'De lezers stellen een compacte krant meer op prijs dan veel krantenmensen denken.' Zo vond drs. H. I. van Dommelen, 'abonnee sinds vele jaren', de noodeditie van de NRC 'een geweldige verbetering'.

Hun betoog lijkt me in overeenstemming met wat ik al eerder in deze blog noteerde. De echte krantenlezers willen een niet al te dikke krant waar informatie in staat waar ze wat aan hebben en mee kunnen maar die niet als een betonblok moet worden ingenomen.

Dat betekent dus in ieder geval:
1. geen onnodig lange verhalen, geen bladvulling en geen prietpraat;
2. eerst zorgen voor nuttige en relevante informatie: dus zelf onderzoek doen;
3. en die dan zo duidelijk, helder, leesbaar en kort mogelijk opschrijven.

Het is fijn dat ook redacteuren van kranten er zo over beginnen te denken. Voorlopig blijft het nog vooral bij denken. Want het artikel waarin ze hun mening op dit punt geven is maar liefst 3 M bladzijden lang en dan reken ik de foto over 1 bladzijde niet mee.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home