dinsdag, november 14, 2006


Slechte scores III


In Slechte scores I gaf ik twee tabellen gebaseerd op de uitkomsten van Choice/NSE zonder rekening te houden met toevalsfluctuaties omdat ik op dat moment op dat punt geen verdere informatie had. In Slechte scores II zagen we op basis van informatie van Choice dat de standaardfout voor de verschillende aspecten afgerond ongeveer 0.1 bedraagt.

Hiervan uitgaande moet er dus tenminste een verschil van 0.2 zijn met het gemiddelde voordat het verschil niet meer aan toeval kan worden toegeschreven. (Een formele toetsing zou natuurlijk het probleem definitief oplossen, maar in afwachting daarvan, werkt de voorgaande methode vermoedelijk ook redelijk.) Op basis van deze informatie is het nu mogelijk de Choice-uitkomsten zoals vermeld in de Keuzegids Hoger Onderwijs (Taal en Communicatie) opnieuw te interpreteren. Hierbij worden verschillen van kleiner dan 0.2 met het gemiddelde beschouwd als geen verschil dus als '+/-'. Omdat de rij TOTAAL qua meetnauwkeurigheid afwijkt, is die hier weggelaten.

Ik geef eerst de beoordelingen voor de CIW-opleidingen van de letteren-faculteiten.


................ UvT ... VU .... UU ... RU .... RUG
---------------------------------------------------
inhoud .......... + + .. +/- ... +/- ... - - .. - -
keuzeruimte ..... +/- .. +/- ... + ..... + .... +/-
samenhang ....... +/- .. +/- ... - - ... - - .. +/-
werkvormen ...... +/- .. +/- ... + + ... +/- .. +/-
vb. loopbaan .... +/- .. +/- ... +/- ... +/- .. +/-
docenten ........ + + .. +/- ... +/- ... +/- .. +/-
communicatie .... +/- .. +/- ... - - ... +/- .. +/-
studeerbaarheid . + + .. +/- ... - ..... +/- .. - -
gebouwen ........ + + .. +/- ... - - ... - - .. +/-
faciliteiten .... + + .. - ..... + ..... +/- .. +/-
---------------------------------------------------In de bovenstaande tabel zien we bijvoorbeeld dat de CIW-opleiding van de RUG veel slechter dan gemiddeld scoort op inhoud en op studeerbaarheid. De overige aspecten zijn gemiddeld. De CIW opleiding in Tilburg van de UvT scoort op inhoud en op studeerbaarheid veel beter dan gemiddeld. Ook op docenten, gebouwen en faciliteiten zoals computers scoort deze opleiding veel hoger dan gemiddeld.

Hieronder geef ik de beoordelingen van de CW-opleidingen van de sociale wetenschappen.

................ UT ...... UvA ...... VU ..... RU
--------------------------------------------------
inhoud .......... +/- ..... +/- ..... +/- .... +/-
keuzeruimte ..... + + ..... +/- ..... +/- .... - -
samenhang ....... + + ..... +/- ..... +/- .... +/-
werkvormen ...... +/- ..... +/- ..... +/- .... - -
vb. loopbaan .... + ....... + + ..... +/- .... - -
docenten ........ + + ..... - - ..... +/-..... - -
communicatie .... + ....... + + ..... +/- .... - -
studeerbaarheid . + + ..... +/- ..... +/- .... -
gebouwen ........ + + ..... +/- ..... +/- .... -
faciliteiten .... + + ..... +/- ..... - ...... - -
--------------------------------------------------In deze tabel zien we o.a. dat de CW-opleiding van de Universiteit Twente op de aspecten keuzeruimte, samenhang, vb. loopbaan, docenten, communicatie, studeerbaarheid, gebouwen en op faciliteiten (veel) beter dan gemiddeld scoort.

Het voordeel van de 2 bovenstaande tabellen is dus dat kleine verschillen die mogelijk het gevolg zijn van toevalsfluctuaties in de steekproeven zijn opgevat als '+/-'. 'Wanneer dus ergens b.v. een '- -' of een '-' staat vermeldt, wijkt de desbetreffende opleiding dus vrij zeker in negatieve richting af van het gemiddelde.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home