maandag, maart 27, 2006


Wat zijn slogans en hoe meet je hun effectiviteit?


Ik kan er niet langer onderuit: slogans. Ik krijg onderzoeksvoorstellen, scripties, allemaal over slogans. Laat ik proberen een paar dingen op een rijtje te zetten.

Een slogan is een slagzin. Een zin die je er als verkoper of producent bij het publiek in wilt slaan en die lekker kort is, goed bekt en gemakkelijk onthouden wordt. Een voorbeeld: 'Miele, er is geen betere! Dat zinnetje vat de hele advertentiecampagne kernachtig samen. Stop met verder zoeken, want een betere is er niet.

Wat zegt de Wikipedia in dit verband? 'Een slogan of slagzin is een kernachtige tekst die wordt gebruikt voor reclamedoeleinden of om een standpunt duidelijk te maken.' De Wiktionary geeft dit als de derde betekenis: a phrase associated with a product, used in advertising.

De Engelstalige Wikipedia heeft een aparte ingang voor advertising slogan. Ten tijde van deze notitie stond daar het volgende in: Advertising slogans are claimed to be, and often are proven to be, the most effective means of drawing attention to one or more aspects of a product or products. Typically they make claims about being the best quality, the tastiest, cheapest, most nutritious, providing an important benefit or solution, or being most suitable for the potential customer.

Dat advertentie slogans verondersteld worden een effectief middel te zijn om de aandacht op een produkt te richten, kan natuurlijk nog. Je kunt van alles veronderstellen. Maar dat dat ook vaak bewezen zou worden, lijkt me nogal fictief. Waar is dat onderzoek dan? Sterker nog: hoe zou je dat dan precies moeten onderzoeken?

Het laatste deel van de uitspraak lijkt wel te kloppen. In het algemeen probeert de slogan een positief kenmerk van het produkt te benadrukken. Om deze laatste uitspraak te toetsen, kun je volstaan met een serie slogans te bekijken en te interpreteren, lijkt me.

De Engelstalige Wikipedia geeft ook nog het volgende, wat klassieke voorbeeld van een slogan. At the start of World War I, when modern advertising was in its infancy, a famous poster called on young British men to heed the need expressed by one of Britain's foremost soldiers, Lord Kitchener, and volunteer to serve their country. The famous slogan "Your Country Needs You" was heard around the world. Still today America uses a variant of this slogan "Uncle Sam wants you", or "The Army needs you".

Sommige slogans werden zo bekend, dat ze een aforistisch karakter kregen:
* Ik wil Bolletje;
* Laat niet als dank...;
* Mannen weten waarom.

Ook zijn er politieke slogans:
* Make love not war - tegen de oorlog in Vietnam;
* Baas in eigen buik - voor het recht op beschikking over de eigen vruchtbaarheid;
* Beter dood dan rood - tegen het communisme.
Een politieke slogan vat een bepaald standpunt of houding kernachtig samen.

De oorspronkelijke betekenis van slogan is volgens de Wiktionary: oorlogskreet (battle cry). Hierboven zagen we al dat de term aforisme (een korte, bondige uitspraak) ook in de buurt kan komen. Dit wordt ook wel betiteld als: tegeltjeswijsheid. Op wandtegeltjes staan immers vaak dat soort korte wijsheden. Ook in de filosofie worden aforismen gebruikt. In dit verband wordt verwezen naar de Tractatus van Wittgenstein. In de wiskunde kennen we het begrip stelling. Een stelling is een korte uitspraak/regel die altijd waar is. B.v. De 3 hoeken van een driehoek zijn samen 180 graden. In werkelijkheid gaat deze stelling alleen op in het platte vlak en is altijd waar dus niet altijd helemaal van toepassing. Ook de term 'motto' wordt wel gebruikt als synoniem. De Wiktionary vermeldt dit als tweede betekenis: 'a distinctive phrase of a person or group of people.' Een zinnetje dus dat door een persoon of groep wordt gebruikt om zich te onderscheiden. Ook de term oneliner wordt tegenwoordig wel gebruikt om het denken in simpele stellingen en uitspraken te beschrijven. Een oneliner is een kernachtige uitspraak. Een voorbeeld is: "Elk nadeel heb z'n voordeel" van Johan Cruijff.

Onder de ingang 'advertising slogan' vond ik ook nog:
An effective slogan usually:
1. states the main benefits of the product or brand for the potential user or buyer;
2. implies a distinction between it and other firms' products;
3. makes a simple, direct, concise, crisp, and apt statement
4. is often witty;
5. adopts a distinct "personality" of its own;
6. gives a credible impression of a brand or product;
7. makes the consumer feel "good";
8. makes the consumer feel a desire or need ;
9. is hard to forget.


Ad 1. Dat help ik hopen. De bedoeling is natuurlijk je produkt te verkopen en dus het voordeel ervan te communiceren.
Ad 2. Als het even kan, probeer je natuurlijk duidelijk te maken waarom jouw produkt beter is dan dat van de concurrent.
Ad 3. Ik vind dit erg veel adjectieven achter elkaar. Maar in iedere geval moet een goeie slogan: kort en helder zijn, lijkt me.
Ad 4. 'Ik wil Bolletje,' vind ik wel grappig. 'Miele, er is geen betere' vind ik niet grappig, maar wel een goede slogan.
Ad 5. Ze bedoelen hier vermoedelijk dat de slagzin niet uitwisselbaar mag zijn. Hij moet uniek zijn. "'s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten" (van AH) is wel uniek. Die slagzin kan niet zo door een andere 'kruidenier' overgenomen worden. Maar 'Proef de dag' is veel te weinig uniek. Iedereen kan dat zeggen.
Ad 6. De slogan moet geloofwaardig zijn. 'Miele, er is geen betere' is een mooie slagzin. Maar als Miele niet inderdaad de naam wist op te houden, op haar gebied de beste producten te maken, werd de slogan ongeloofwaardig en zou hij zijn werking verliezen.
Ad 7. Ik vind dit een beetje vaag. Maar er zit wel iets in. Bij Miele heb je b.v. als consument het idee wel erg veel te betalen, maar je koopt ook iets goeds en iets dat betrouwbaar is en iets dat bekend staat als duur en goed.
Ad 8. Je krijgt bijna de behoefte het te kopen. Het is natuurlijk fantastisch als dat allemaal lukt met een enkele slogan.
Ad 9. Ja, hij moet goed in het gehoor liggen en gemakkelijk uitspreken en onthouden worden. Lijkt me buiten kijf.


Het meten van het effect van een slogan

Nu even de lastige punten. Wat moet er precies onthouden worden? Wanneer is de slogan voldoende gecommuniceerd/geleerd? En hoe meet je dat?

Dat wil zeggen: wanneer (bij welke stimulus/trigger) moet die slagzin door het publiek geproduceerd worden. Of is het voldoende dat het publiek de slagzin herkent? D.w.z. dat het publiek bij de slagzin aan het merk denkt.

Door reclame probeer je enerzijds een produkt of merk onder de aandacht te brengen anderzijds probeer je dat op een positieve manier te doen d.w.z. je probeert een koppeling tussen het merk/produkt en iets positiefs tot stand te brengen.

Wanneer je adverteert 'Miele, er is geen betere', probeer je enerzijds de merknaam onder de aandacht te brengen anderzijds probeer je de lezer/toehoorder te overtuigen dat het de beste (stofzuiger, wasmachine, wasdroger etc.) is. In beginsel is de koppeling dus van merk naar slogan en niet omgekeerd. Bij de Miele slagzin zou die omgekeerde koppeling ook vrij zinloos zijn, omdat de slagzin het merk al bevat. Je geeft dus in beginsel het merk en de bedoeling is dan dat de respondent de slagzin formuleert of aanwijst.

Daarnaast kun je het effect van een campagne natuurlijk meten via merk-bekendheid en attitude t.o.v. het merk.

Ook de slagzin 'Ik wil Bolletje' lijkt vergelijkbaar. De bedoeling hier is dat als je beschuit ziet of moet kiezen, je spontaan roept: Ik wil...

Een probleem bij veel slogans kan zijn dat de merknaam niet automatisch in de slogan voorkomt. Voorbeeld: 'Solutions for a small planet.' Deze slogan is op zichzelf staand nogal zinloos. In combinatie met het merk is de betekenis wel duidelijk:
'IBM -- Solutions for a small planet.' Persoonlijk, vind ik deze niet zo sterk. Het is allemaal nogal vaag. Men doelt kennelijk vooral op Internet oplossingen, maar dan moet je als consument wel even doordenken.

Als je de slogan in combinatie met het merk opvat als een associatie/koppeling die je moet leren, dan kun je het leerresultaat meten door:
1. het merk te geven en daar de slogan bij te laten produceren/zoeken;
2. de slogan geven en daar het merk bij te laten produceren/zoeken.
Beide opties kun je in eerste instantie meten via open vragen en in tweede instantie via gesloten vragen.

Persoonlijk denk ik -- zoals ik al eerder stelde --, dat je als producent/verkoper de koppeling merk--slogan (dus het merk geef je en de slogan moet geproduceerd/gekozen worden) belangrijker zult vinden dan het omgekeerde. Dus: bij 'VISA' moet je denken aan 'The World's Best Way to Travel' terwijl het omgekeerde veel minder relevant is voor VISA.

Samenvattend kom ik op een 4-tal mogelijke maten om het effect van advertenties met slogans vast te stellen / te meten:
1. merkbekendheid (geldt voor vrijwel alle advertenties);
2. attitude t.o.v. het merk (geldt voor vrijwel alle advertenties);
3. de productie en koppeling van de slogan aan het merk (geldt vooral voor slogans).
4. eventueel de omgekeerde koppeling van 3: dus de slogan geven en het merk laten produceren.
Literatuur

S.A. van den Berge. The International Marketing Communication of Englis Advertising Slogans. 2001, CIW-scriptie, RUG.
Kwalitatief onderzoek. Bevat lijst van 97 engelstalige slogans. Wel literatuurlijst, maar geen specifieke literatuur betrekking hebbend op slogans.

H. ten Holt. Bingo op de werkvloer. Een onderzoek naar slogans in arbeidsmarktadvertenties. Juli 2001. CIW-scriptie, RUG.
Kwalitatief onderzoek. Bevat lijst van gevonden/gebruikte slogans. Geeft ook de eventueel 2de aanwezige slogan in de desbetreffende personeelsadvertentie en een uiterst korte aanduiding van de advertentie. Bevat ongeveer 90 (niet-genummerde) slogans. Bevat literatuurlijst, welke echter geen specifiek op slogans gerichte literatuur bevat afgezien van de hier vermelde CIW scripties RUG.

Esther Maring. Houdt Hi het simpel? Een onderzoek naar vormkenmerken van slogans. Scriptie CIW, RUG, 2001.
Kwalitatief onderzoek. Analyseert 10 slogans van KPN Telecom op syntactische, pragmatische en marketing kenmerken. Geeft de uitkomsten van deze beoordeling in tabelvorm. Bevat literatuurlijst. Specifiek op slogans betrekking hebbend alleen: W. Vuijk, 2001, De marketingcommunicatie van de slogan. Lezing ''Etmaal van de communicatiewetenschap" en de hier vermelde CIW scripties.Nederlandstalige slogans (ontleend aan de Nederlandse Wikipedia op 28/03/2006 en enigszins bewerkt)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* ABN AMRO (bank)
- "Het begint met ambitie" (2004);
- "Meer mogelijk maken" (2005)
* Adecco (uitzendwerk):
- "Werkt voor jou" (2004)
* Albert Heijn (supermarkt):
- "'s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten"(198?)
- "Proef de dag" (2000);
- "Het grote voordeel van Albert Heijn" (2004)
* Alfa Romeo (auto's):
- "Alfa maakt de weg opwindend" (1988)
- "Rijden wordt een passie" (1991)
* Amstel Bier:
- "Dit is de man, dit is zijn bier"
- "De beste drinkers drinken het, 's lands beste brouwers brouwen het"
* Andrelon (shampoo):
- "Pam, je haar danst";
- "Alleen Andrelon mag aan mijn haar komen"
* Anker (naaimachines):
- "Mijn moeder had een Anker, ik heb een Anker, en straks wil mijn dochter ook een Anker"
* ANWB (wegenwacht):
- "Hebben wij u ooit de verkeerde kant opgestuurd?"
* Appelsientje (voeding):
- "Het beste onder de zon"
* Argenta (bank):
- "Uw appeltje voor de dorst" (2004)
* Audi (auto's):
- "Voorsprong door techniek" (2000)
* Auto 5 (auto-onderdelen):
- "Onze motor, dat bent u" (2004)
* Aviko (voeding):
- "Als het goed is, komt het uit Keppel en omstreken"
* AVRO (radio en TV):
- "Je komt elkaar tegen bij de AVRO" (2003)
* Axa (bank):
- "Financiële bescherming" (2004);
- "Leef vol vertrouwen" (2005)
* Babybel (voeding):
- "360° puur genot" (2004)
* Bavaria (bier):
- "Gebrouwen in ons eigen Brabant" (tot 1985)
- "Zo, nu eerst een Bavaria" (vanaf 1985)
* BBL (bank):
- "De bank die verder denkt dan een bank" (1991)
* Beka (bedden):
- "Koester je slaap" (2004)
* Belastingdienst (NL):
- "Leuker kunnen we 't niet maken, wel makkelijker"
* Belga (sigaretten):
- "'n Belga rook je nooit alleen"
* Belgacom (telefonie):
- "Bereik meer" (2004);
- "Soms blijf je beter waar je bent" (2005)
* Belgacom Skynet (internet):
- "Klik en alles kan" (2002)
* Belgische Kazen:
- "Belgische kazen, zo de streken, zo de kazen!"
* BMW (auto's):
- "BMW maakt rijden geweldig" (1988)
- "Als je ècht wilt rijden" (1987)
* BNN (radio en TV):
- "Niet te houden!"
* Bokma:
- "Schat, staat de Bokma koud?"
* Bolletje (voeding):
- "Boer, Bakker, Bolletje" (1987)
- "Ik wil Bolletje!" (196?)
* Bonduelle:
- "De verrassende groenten van vandaag" (2005)
* Boni (supermarkten):
- "Boni, Uw supermarkt vol voordeel!"
* Brico (doe-het-zelf):
- "Helpt u alles te verwezenlijken"
* Brood (voeding):
- "Brood. Daar zit wat in." (1986)
* C1000 (supermarkten):
- "Geen fratsen. Dat scheelt."
* C&A (kleding):
- "Niets houdt je tegen" (2002)
- "Mooi, van C&A" (2005)
* Caballero (sigaren):
- "Er valt nog zoveel te beleven" (1988)
* Californië (voeding):
- "California soep, die is pas lekker"
* Campbell (voeding):
- "Passie voor soep" (2005)
* Canal+ (TV):
- "Je beleeft het nergens anders" (2004)
* Canderel:
- "Lekker in m'n vel"
* Canvas (TV):
- "Kijken is kiezen" (2001)
* Carrefour (supermarkten):
- "En alles wordt mogelijk" (2005)
* Center Parcs (toerisme):
- Het is altijd Center Parcs weer (1994);
- "Daar ben je op je best" (2000);
- "Even helemaal weg" (2004)
* Centraal Beheer Achmea (verzekeringen):
- "Even Apeldoorn bellen" (vanaf 1986)
* Cup-a-Soup:
- "Vier uur Cup-a-Soup. Dat zouden meer mensen moeten doen."
* Ché (tijdschrift):
- "Mannen voor mannen" (2004)
* Cyprus (toerisme):
- "Het eiland voor alle seizoenen" (2004)
* Daewoo (auto's):
- "U bent toe aan een Daewoo." (tot 2004)
* Danone (voeding):
- "Voel je beter elke dag." (2005)
* De Kusttram (vervoer):
- "De lijn met de leukste bestemming." (2003)
* De Morgen (krant):
- "Gebeten om te weten." (2004)
* De Standaard (krant):
- "Niet toevallig de Standaard." (2004);
- "Onverantwoord interessant" (2005)
* De Telegraaf (krant):
- "De krant van wakker Nederland."
* De Tijd (krant):
- "De essentie." (2004)
* Dexia (Bank en verzekering):
- "Tijd nemen om te bouwen." (2005);
- "Via Dexia"
* Dixan (wasproduct):
- "Mijn eerste keuze"
* Douwe Egberts (voeding):
- "En dan is er koffie... Douwe Egberts koffie, lekkere koffie."
* Dreft (afwasmiddel):
- "Want het leven is meer dan afwassen alleen."
* Durex (condooms):
- "Bang voor een witte druppel? Doe durex om je knuppel!"
* Duyvis (voeding):
- "Een pinda van Duyvis is altijd oké" (198?);
- "Voor als er 'n fuif is"
* DVV (verzekeringen):
- "Duurzaam bekeken, beter verzekerd." (2005)
* Edah (supermarkten):
- "Ik ga voor Edah";
- "Dat is gewoon Edah"
* één (TV):
- "Ieder z'n één" (2005)
* Eiffel (consulting):
- "Grip op de zaak" (2005)
* Electrabel (energie):
- "Het is jouw energie" (vanaf 2004)
* EO:
- "Horen, zien, geloven" (2004)
* ENECO (energie):
- "ENECO energie. Mijn energie" (2003)
- "Zo doen we dat." (2004)
* Esso (brandstof):
- "Stop een tijger in je tank."
* Eural (bank):
- "De spaarbank die u begrijpt" (2004)
* Evita (tijdschrift):
- "Zeg maar ja tegen Evita" (2003)
* Felix (diervoeding):
- "Oeh, dat smaakt!" (198?);
- "Geen kat die eraan weerstaat" (2004)
* Filiers (jenever):
- "Filiers, Filiers, de glaasjes van plezier."
* Flair (tijdschrift):
- "Doe het met Flair." (2003)
* Fortis Bank (bank):
- "Beter. Daar gaan we samen voor." (2005)
* Frico (kaas):
- "Niet vergeten, Frico eten."
* Gamma (doe-het-zelf):
- "Hoe maakt u het? Met Gamma!";
- "Dat zeg ik, Gamma."(2004)
* GB (supermarkten):
- "Ik keer tevreden terug.";
- "De klant eerst." (2005)
* Griekenland (toerisme):
- "Dat is pas leven!" (2000)
- "Niet in woorden te vatten" (2003)
* Grolsch (bier):
- "Vakmanschap is meesterschap" (196?);
- "Komt tijd, komt Grolsch" (1987);
- "Op een dag drink je geen bier meer, maar drink je Grolsch";
- "Bier op z'n Grolsch" (2005)
* Hak:
- "U moet de groe(n)ten van Hak hebben."
* Haribo:
- "Haribo, onbegrijpelijk lekker"
* Heineken (bier):
- "Heerlijk, helder, Heineken";
- "Biertje?"
* Heinz (broodbeleg):
- "Heinz Sandwich Spread! Voor uw broodnodige variatie" (1972)
* Hema:
- "Echt HEMA"
* Het Belang van Limburg (krant):
- "Limburger én wereldburger" (2003)
* Het Nieuwsblad (krant):
- "Het Nieuwsblad is goed voor u";
- "iedereen leeft mee" (2005)
* Holland Casino (casino):
- "In de Holland Casino's kom je ogen tekort" (1993);
- "Een mooie gelegenheid om uit te gaan" (2004);
- "Er staat wat op het spel" (200?)
* Hugo Van Praag (elektrische apparaten):
- "Je vindt het vandaag bij Hugo Van Praag"
* Humo (weekblad):
- "Humo lezen kan ernstige gevolgen hebben"
* IKEA (meubelen):
- "Ruimte voor ideeën" (2003)
- "Ik en IKEA" (2005)
- "Vergis je niet in de prijs."
* Interlabor Interim (uitzendwerk):
- "Wij geven vaste waarde aan tijdelijk werk"
* Interpolis:
- "Glashelder"
* Jaegermeister (drank):
- "Alleen als 'ie ijs- en ijskoud is"
* Jetair (toerisme):
- "De mooiste tijd van het jaar" (2004)
* Job@ (jobadvertenties):
- "Meer ruimte voor meer jobs" (2003)
* Jupiler (bier):
- "Mannen weten waarom";
- "Supporters weten waarom"
* KBC Bank & Verzekering (bank, verzekeringen):
- "We hebben het voor u" (2005)
* Keurslager:
- "Verstand van lekker vlees"
* Kia (auto's):
- "Rijdt een klasse rijker"
* Kijkshop (warenhuis):
- "Meteen de beste keuze"
* King Corn (brood):
- "Ik ga bij Japie eten";
- "Het enige wat je weggooit is de verpakking"
* Kip (voeding): " 't Meest veelzijdige stukje vlees" (1986)
Kips (voeding): "Liever Kips leverworst, dan gewone leverworst."
Klara (radio): "Klassiek leeft" (2003)
Klara (radio): "Spaar je oren voor klassiek" (2004)
Knack (tijdschrift) : "Oordeel nooit voor woensdag."
Knorr (voeding): "Met Knorr krijg je de smaak te pakken" (1986)
Knorr (voeding): "Waar heb je vandaag zin in?" (2003)
Kruidvat (supermarkten): "Steeds verrassend. Altijd voordelig." (2005)
KPN(telecom):"Altijd Dichtbij" (onbekend). "KPN sluit je aan." (2006)
L'Oreal (cosmetica): "Want u bent het waard" (2002)
Lamborghini (sportwagens): "Het opwindendste met je kleren aan" (2005)
Landmacht (Overheid): "Kun jij de landmacht aan?" (2005)
Lassie (rijst): "Lassie toverrijst, die lukt altijd" (198?); "Lekker lekker, van Lassie" (2005)
Luchtmacht (Overheid): "Een team, een taak"
Maaslander (kaas): "Minder zout dus je proeft meer kaas"; "Romig als geen ander" (2005)
Maes Pils (bier): "Maten. Makkers. Maes" (2004)
Maggi: "Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi."; "Mag ik Maggi Magnetronmenu van u, nu"
Mazout (brandstof): "Absoluut de warmste" (2004)
McCain (voeding): "Het zijn zij die er het minst over spreken, die er het meest van eten." (2003)Ik wil alléén McCain!
McDonalds (voeding): "Ze zei meneer tegen me."; "Je mag hier met je handjes eten"; "I'm loving it" (2005)
Melk (voeding): "Melk, de witte motor."
Menzo (tijdschrift): "Zo man, zo Menzo." (2000)
Mercator (verzekeringen): "Thuis in uw wereld" (2005)
Michelin (banden): "Hoge prestaties. Keer op keer." (2004)
Midas (autoherstellingen): "Onderhoud zonder zorgen"
Miele (wasmachines): "Miele, er is geen betere." (1983)
Mobistar (telefonie): "Altijd samen, nooit alleen." (2004)
Moulinex (huishoudelijke apparaten): "Moulinex, daar heb je méér aan." (1987)
Mora (snacks): "MMM van Mora." (19??); "Gangmaker sinds 1960" (2004)
Nationale Nederlanden (verzekering): "Wat er ook gebeurt."
NCRV (radio en TV): "Ze laten mensen in hun waarde bij de NCRV."; "Durf te geloven." (oktober 2005)
Nearly New Car (auto's): "Bijna nieuw is bijna beter." (2004)
Nederlands Zuivelbureau: "Melk, de witte motor."
Nederlandse Spoorwegen: "Veilig - vlug - voordelig" (?), "Laat je gaan" (2005)
Nesquick (cacaopoeder): "Oh jee, we zijn de melk vergeten" (vanaf de jaren 80)
Netwerk (tijdschrift): "Dé gids voor computer en multimedia." (2004)
NMBS (vervoer): "Onze wegen lopen samen." (2000)
Nuon (energie): "Positieve energie." (2004)
Nuon (energie): "De mogelijkheden zijn eindeloos."
Melkunie: "Al het goede komt van Melkunie koeien."; "Nog zo gezegd geen bommetje!"
Omo (wasmiddel): "Wast door en door schoon"
Old Amsterdam (kaas): "Gerijpt voor genieters"
Opel (auto's): "Vernieuwende ideeën – betere auto's" (2003)
Otto (homeshopping): "Liever iets van Otto"
Overtoom (kantoorartikelen): "Tuut tuut! Dat is snel, dat lijkt Overtoom wel!"
Palm (bier): "Doet beestig deugd"
Palm (bier): "Ook als je niets te vieren hebt"
Palm (bier): "Belgische weelde"
Per (afwasmiddel): "Want het leven is meer dan afwassen alleen."
Peugeot (auto's): "De leeuw laat zijn tanden zien" (1991); "Aan zo'n wagen beleef je altijd plezier" (2003); "Je voelt je lekkerder in een Peugeot"
Philips: "Philips, dan is het goed"
Philips: "Een stap vooruit" (1991)
Philips "Sense and simplicity" (2005)
Plus Magazine (tijdschrift): "Voor jongeren boven de vijftig" (2004)
Politie : "Goed dat er politie is"; "De politie is je beste kameraad"
Popla (toiletpapier): "Koning, keizer, admiraal, Popla kennen ze allemaal"
Postbank (bank): "Giroblauw, past bij jou"; "Dat is de kracht van de Postbank (grrr)" (2005)
Proximus (telefonie): "Proximus brengt mensen dichterbij" (2003)
Quick (voeding): "Z'n smaak laat je nooit meer los"; "Je gaat voor z'n smaak" (2004)
Raak frisdranken: "De smaak is raak".
Rabobank (bank): "Het is tijd voor de Rabobank."
Radio 1 (VRT) (radio): "Je hoort het meteen" (2001); "Meteen mee" (2004)
Radio 2 (VRT) (radio): "Altijd dicht bij jou"; "Overal dichtbij"
Radio 2 (Nederland) (radio): "Je hoort nog eens wat"
Radio 10 Gold (radio): "De grootste hits, de meeste prijzen"
Radio Donna: "De fun, de hits" (tot 2005)
Red Band (voeding): "Red Band, als je voor pret bent"
Red Bull (voeding): "Red Bull geeft je vleugels" (2003)
Renault (auto's): "Renault geeft je leven kleur" (1991)
RET (vervoer): "Samen leven, samen reizen"
RTL 4 (TV): "Je raakt niet uitgekeken"
RTL 5 (TV): "Dit is jouw RTL 5"
RTL 7 (TV): "Verrassend Vertrouwd"
Robijn (TV): "Ik had ook zwarte luiers"
Siemens (huishoudapparaten): "Siemens: doordacht en duurzaam" (1986)
Škoda (auto's): "Altijd leuk om anderen jaloers te maken" (2002); "Volg de Škoda rijder" (2005)
Sky Radio (Radio): "De relaxte muziekmix" (2005)/ "The Christmas Station" (2005)
Smatch (supermarkten): "Wij gaan voor vers" (2005)
Sorbo: "Sorbo is uw hulp in huis"
Spanje (toerisme): "Alles onder de zon" (1991); "Een lach, je bent in Spanje"
Spar (supermarkten): "Waar je ook bent, Spar is de boodschap."
Sport Voetbal Magazine (tijdschrift): "Altijd met voetbal in het hoofd" (2003)
Sporza (TV): "Deel de passie" (2004)
Standaard Boekhandel (boekhandel): "Je vindt er meer dan je zoekt" (2004)
Stella Artois (bier): "M'n thuis is waar m'n Stella staat" (2003)
Studio Brussel (radio): "Life is music" (2005)
Sun (vaatwasmiddel): "vaatwas is ons leven" (2005)
Tefal: "Tefal, je denkt ook aan alles.", "Dat is slim bedacht" (2005) / "Zo slim, je kan niet meer zonder" (2005)
Telenet (telefonie): "Met Telenet kan je meer" (2002); "Telenet opent je wereld" (2004)
Tetra Pak (verpakking): "Beschermt wat goed is" (2003)
Thomas Cook (toerisme): "Vakanties naar je hart" (2004)
Thomas Cook (toerisme): "Wedden dat je wil blijven" (2004)
Top Interieur (meubels): "Binnengewoon mooi, buitengewoon voordelig" (2004)
Touché (tijdschrift): "Het glamourblad met een scherp kantje" (2004)
TROS (radio en TV): "De grootste familie van Nederland"
Trouw (krant): "Misschien wel de beste krant van Nederland"
TV1 (TV): "TV1 laat je niet koud" (2003)
Toyota (TV): "Today, tomorrow, Toyota!"
Tuxx (portal): "Honderden pagina's boordevol informatie voor op kantoor"
Univé: "Daar plukt U de vruchten van!"; "Als ze bestaan, werken ze bij Univé"
VAB (auto dienstverlening): "Vakantiepech? VAB Reisbijstand is al onderweg" (2004)
Vacature (tijdschrift): "Voor m/v met talent" (2004)
Vaillant (verwarmingsketels): "Warm aanbevolen" (2004)
Vanden Borre (elektrische apparaten): "U heeft goed gekozen" (2004)
Vanish (schoonmaakmiddel): "Vertrouw Vanish, vergeet vlekken" (2005)
VAP (hulpmotoren): "Waarom trappen als U kunt Vappen?" (ca. 1950)
VARA : "Je beste vrienden zitten bij de VARA"
Veronica (radio en TV): "Keihard de lekkerste"; "Jong, snel en wild, dat wil jij toch ook";
Veronica (TV): "Laat je verleiden" (2005)
View Interim: "Oog voor mensen, visie op werk"
Volkswagen (auto's): "Uit liefde voor de auto" (2004)
VPRO (radio en TV): "Lijkt nergens op"
VRTnieuws.net (radio- en televisienieuws): "Want het nieuws staat niet stil" (2005)
VT4 (TV): "Zet 'm op 4"
VTM (TV): "VTM kleurt je dag"
Wehkamp: "Waarom moeilijk doen als het Wehkamp kan"
Weight Watchers (voeding): "Mijn coach op maat" (2005)
Whiskas (diervoeding): "Als het aan de kat lag, kocht ze Whiskas" (2003); "Blij met vernieuwde Whiskas" (2005)
Witte Reus (wasmiddel): "Wast een berg, kost een beetje"
Wortegemsen (drank): "Echt borrelplezier"
Yorin (TV): "Yorin, hier zie je alles!"
YorinFM (radio) : Eindelijk iets anders op de radio (14 juni 2004)
Zeeuws Meisje (voormalig margarinemerk): "En geen cent teveel!"
-------------------------------------------------------------------------------

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home